Top
Veelgestelde vragen
VRAGEN OVER TIJD

Hoe kan het dat tijd een energie heeft?

Eigenlijk is het helemaal niet raar dat tijd een energie heeft. De zomer heeft een heel andere energie dan de winter. In de zomer wil je naar buiten, in de winter keer je naar binnen. Iedere tijdsperiode heeft zijn eigen energie.

Waar komen de 21 tijdzegels vandaan?

De 21 tijdzegels zijn eigenlijk net als de 4 seizoenen van het zonnejaar. Ze zijn er gewoon. De vraag is alleen of je ze bewust waarneemt. Niet iedereen gaat op in de meditatieve sfeer van de winter. Zo is het ook met de tijdzegels, wie schenkt er aandacht aan? Pas als je belangstelling toont voor de 21 zegels, ga je ze waarnemen en gaat er een nieuwe wereld voor je open.

Wat zijn tijdlussen?

Tijdlussen zijn langere perioden waarin het thema van één tijdzegel de boventoon voert. Tijdlussen zijn op te vatten als een diepere laag. De Tzolkin kent vele verdiepende lagen en ook nog eens holografische dwarsverbanden! De informatie op deze website biedt een eerste doorkijk.
VRAGEN OVER DE TZOLKIN EN DE TRIALE DREAMSPELL

Wat is de Tzolkin?

De Tzolkin is op te vatten als een software programma dat het leven organiseert. Het zorgt ervoor dat alle processen van groei en ontwikkeling in de wereld op elkaar zijn afgestemd. De Maya's waren bekend met de Tzolkin en hebben hier op grote schaal mee gewerkt.

Wat is het verschil tussen de Triale Tzolkin en de Triale Dreamspell?

Op deze website worden de termen 'Tzolkin' en 'Dreamspell' soms door elkaar gebruikt. Dit komt doordat de Tzolkin als term meer bekendheid geniet. Met de Triale Tzolkin wordt het patroon (matrix) van 273 dagen bedoeld. Op zichzelf is dit nog geen kalender, want wanneer begint de eerste dag van de Triale Tzolkin? Pas als de Tzolkin is gekoppeld aan een datum, spreken we van een kalender.

Wanneer is de Triale Dreamspell begonnen?

De Triale Dreamspell bestaat al zolang als het universum. Elke 273 dagen start een nieuwe cyclus. We weten dat er ook op 26 juli 2016 een nieuwe Tzolkin ronde is gestart. Met dit gegeven is voor elke datum het tijdzegel uit te rekenen, zowel vóór als na de genoemde ijkdatum. Je moet er wel rekening mee houden dat er op 25 juli een Dag Buiten de Tijd is; ook op de schrikkeldag (29 februari) is er geen tijdzegel. 

Hoeveel Maya kalenders bestaan er?

Als je een website over de Tzolkin bezoekt, is het verstandig om goed te kijken welke kalender wordt gehanteerd. De meeste websites werken met de Dreamspell kalender die door José Arguëlles is geïntroduceerd. Bij deze kalender wordt op de schrikkeldag geen tijdzegel geteld. Er zijn ook websites die werken met de Lange Telling. Beide kalenders zijn waar, maar spiegelen elk een andere werkelijkheid voor. Je zult zelf moeten bepalen welke kalender jou verder brengt in het leven. De Dreamspell en de Lange Telling houden je vast in de wereld van tegenstellingen. De Triale Dreamspell spiegelt de werkelijkheid voor, die is gebaseerd op de drie-eenheid van het bestaan.
VRAGEN OVER DE TRIALE DREAMSPELL IN DE PRAKTIJK

Met welk tijdzegel ben je geboren in de Triale Dreamspell kalender?

In de wereld van de Tzolkin is het interessant om te kijken naar het tijdzegel van je geboortedag. Dit zegel geeft je diepgaand inzicht in je persoonlijkheid. Binnen de Triale Dreamspell kalender heb je meestal een ander tijdzegel dan in de Duale Dreamspell. Dit 'nieuwe' zegel geeft je inzicht in je Triale Zelf, dat wil zeggen: jouw persoonlijkheid in de triale werkelijkheid. Er zijn veel mensen die zich herkennen in hun triale zegel. Het triale tijdzegel beschrijft de kwaliteiten waar je naartoe groeit op het moment dat je afstemt op de Nieuwe Tijd.

Heeft de Triale Dreamspell een andere trilling dan de Dreamspell?

De Triale Dreamspell heeft een veel hogere trilling dan de 'gewone' (duale) Dreamspell. Dit komt, bijvoorbeeld, tot uitdrukking in de 7 kastelen. In vergelijking met de 'gewone' Dreamspell kalender zijn er twee kastelen bijgekomen: het droomtijd kasteel en het kosmische kasteel. De thema's van deze kastelen openen de poort naar respectievelijk de beneden- en bovenwereld. De Triale Dreamspell biedt daardoor meer mogelijkheden om hardnekkige karmische patronen te doorbreken of om toegang te krijgen tot galactische kennis.

Hoe weet ik dat de kalender klopt?

In je hart kun je voelen of de kalender klopt. Maar dat betekent nog niet dat je klaar bent voor deze kalender. De Triale Dreamspell is bedoeld voor mensen die zichzelf willen bevrijden uit de wereld van tegenstellingen. Je kunt proefondervindelijk onderzoeken of de kalender ook voor jou werkt. Je doet dit door je aan te melden voor de tijdlusmelder. Je krijgt dan elke 13 dagen een bericht over de thema's van de nieuwe tijdlus. Als je merkt dat deze thema's ook in jouw leven spelen, dan weet je dat je bent afgestemd.
VRAGEN OVER HET GROENE HART

Waarom is het Groene Hart zo belangrijk?

De Triale Dreamspell is een vierdimensionale kalender. Dat betekent dat deze kalender de 'seizoenen' van de vierde dimensie beschrijft. De vierde dimensie is verbonden met het hartchakra (met de kleur groen). Door af te stemmen op de Triale Dreamspell, ga je uiteindelijk 100% leven vanuit je hart. Dit betekent dat je de vreugde van het hart elk moment van de dag kunt beleven. Dit is niet mogelijk als jouw bewustzijn blijft 'steken' in de driedimensionale wereld.

Wat is het verschil tussen een 'groen' en een 'rood' hart?

Het Groene Hart maakt een enorme vreugde in je los. Je voelt veel liefde voor je medemens, vooral als deze persoon ook leeft vanuit zijn of haar Groene Hart. Deze stroom van liefde voelt als 'verliefdheid'. Je kunt je dus zomaar verliefd voelen op allerlei mensen om je heen. Dit is een heerlijk gevoel. Als je stevig bent verankerd in het Groene Hart, dan weet je dat deze liefde 'normaal' is en weet je ook dat deze gevoelens niets te maken hebben met de passionele liefde (rood hart) van exclusieve, vaak ook seksuele relaties.

Kun je afstemmen op de Triale Dreamspell zonder je Groene Hart te openen?

Het is mogelijk om op een verstandelijk niveau af te stemmen op de Triale Dreamspell. Dan zie je dat thema's inderdaad herkenbaar zijn in je leven. Ook kun je in bepaalde mate gebruik maken van de kracht van de dagenergie. Het effect van de Triale Dreamspell wordt echter vele malen groter wanneer je ook je Groene Hart 'aanzet'. Je maakt dan contact met de hoge trilling van de vierde dimensie. Je inzicht in situaties wordt verdiept en je manifestatie wordt subtieler -en daardoor effectiever! TimeTools2113 coacht mensen bij het openen van hun Groene Hart; energetische communicatie met paarden speelt hierin een sleutelrol.
VRAGEN OVER DEZE WEBSITE

Waarom wordt het dagadvies via een app verstuurd en de tijdlusmelder via een e-mail?

Op deze website kun je je aanmelden voor de dagadvies app en de tijdlusmelder. Het dagadvies verspringt elke dag en behoeft daarom een 'snel' communicatiemiddel (smartphone, Whatsapp). De tijdlusmelder beschrijft periodes van 13 dagen. Je hebt langer de tijd nodig om deze thema's op je te laten inwerken. Om het proces van bewustwording te ondersteunen, vonden we het passend om een tragere medium in te zetten, de e-mail. Zowel de app als de e-mail bevatten links naar onze website.

Waarom hebben de symbolen de vorm van een schild?

De symbolen van de tijdzegels zijn bij TimeTools anders dan bij andere websites. Dat komt doordat wij werken met de universele symbolen, terwijl andere websites vasthouden aan moderne varianten op Maya beeltenissen. Op de website van TimeTools2013 hebben de symbolen de vorm van pijlen, terwijl dezelfde symbolen bij TimeTools2113 de vorm van een schild hebben. Het verschil heeft te maken met de trialiteit. In de Triale Dreamspell hebben de symbolen een schild, terwijl de pijlpunten horen bij de dualiteit. In de triale werkelijkheid ben je beter beschermd tegen negativiteit van de wereld om je heen.

Waarom bestaan TimeTools2113 en TimeTools2013 naast elkaar?

TimeTools2113 en TimeTools2013 bestaan naast elkaar. TimeTools2113 gaat over tijdbeleving en afstemmen op de Triale Dreamspell. Hierbij is het van belang om gebruik te maken van de meest zuivere kalender, de Triale Dreamspell. TimeTools2013 gaat over het ontdekken van het Groene Hart in jezelf. De beste ingang is het tijdzegel en de tijdlus van je geboortedag in de (duale) Dreamspell. Je bent immers opgegroeid in de dualiteit, dus zult veel meer herkenning hebben bij de duale Dreamspell. Als je eenmaal inzicht hebt in je 4D persoonlijkheid in de dualiteit, kun je de sprong wagen naar het onderzoeken van je triale zelf.