Top
Kasteel van de droomtijd
Bewust omgaan met de onzichtbare blauwdruk van het bestaan

Periode: 3 juni - 11 juli 2020

Mijn inzicht: ik weet dat de wereld vol is met onbewuste patronen uit het verleden, die grote invloed uitoefenen op het heden en de toekomst

Mijn scheppingskracht: ik word me bewust van beklemmende patronen uit de onzichtbare wereld en maak deze voor mezelf hanteerbaar 


Tijdlus Cauac (gelovige) Tijdlus Chuen (humorist) Tijdlus Akbal (monnik)

Het kasteel van de droomtijd omvat 3 korte tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen dus een overkoepelend verhaal.
KASTEEL van de DROOMTIJD
De droomtijd matrix is de blauwdruk van het leven, het script van de schepping, waarover wordt verteld in mythes en sages (volksvertellingen, parabels, sprookjes). Het leven op Aarde is zo georganiseerd, dat universele patronen uit de droomtijd telkens opnieuw tot leven worden gewekt in concrete, individuele levens. Het is als DNA dat keer op keer afgelezen wordt. In het kasteel van de droomtijd is het tijd om je te verdiepen in de onbewuste patronen die ten grondslag liggen aan jouw leven. Dit gaat je helpen om de oorsprong van jouw idealen te begrijpen (Cauac, gelovige), gevoelens van zwaarmoedigheid te kunnen plaatsen (Chuen, humorist) of de verlangens uit je dromen te kunnen duiden (Akbal, monnik). Je hebt nu de kans om bewust te worden van een werkelijkheid die je meestal over het hoofd ziet. Trek je in dit kasteel daarom geregeld terug uit de drukte van het bestaan en onderzoek nauwkeurig de diepere (en mytische!) laag van jouw leven. Hoe meer je bewust bent van verborgen patronen, hoe beter je geaard raakt en hoe sterker en opgewekter je door het leven kunt gaan.

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van de droomtijd worden we gevoed door de groene straal. Neem alle concrete kennis van de wereld tot je en wordt bewust van de universele waarheid, zoals Hilarion dat doet. 


Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.