Top
Kasteel van harmonie
Jouw systeem afstemmen op de nieuwe situatie
Periode: 29 september - 6 november 2020
Mijn inzicht: ik zie oude patronen onder ogen en doorbreek zelfopgelegde grenzen

Mijn scheppingskracht: ik zie het geluk en de pijn in wereld en breng deze in harmonie

Opbouw van deze periode

Tijdlus Oc (vriend) Tijdlus Ik (prediker) Tijdlus Men (rechter)

Het kasteel van harmonie omvat 3 korte tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen dus een overkoepelend verhaal.
KASTEEL van HARMONIE
Op weg naar ons doel hebben we meestal allerlei weerstanden te overwinnen. Het leven gaat niet over rozen, zeggen we dan. Toch is het maar net hoe je ernaar kijkt. Tegenslag heeft namelijk een doel! Ze maakt ons bewust van ons eigen handelen en de behoeften die daaraan ten grondslag liggen. In deze periode krijg je de kans om dieper inzicht te krijgen in jezelf en wat je zoekt. Hiervoor is het nodig dat je gebeurtenissen gaat zien als een afspiegeling van jouw innerlijke staat van zijn. Onderzoek daarom jouw emoties en grijp je kans om bepaalde aspecten van jezelf in harmonie te brengen!

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van harmonie worden we gevoed door de violette straal. Je kunt het violette vuur van Saint Germain gebruiken om je te ontdoen van oude blokkades.  


Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.