Top
Kasteel van de kosmos
De essentie helder krijgen  

Periode: 12 juli - 20 augustus 2020

Mijn inzicht: ik heb structuur en samenhang nodig om verder te komen in mijn leven en stel me open voor kosmisch inzicht

Mijn scheppingskracht: ik besef de oneindigheid van het bestaan en verbind me met de wijsheid uit andere dimensies


Tijdlus Cib (rebel) Tijdlus Lamat (dirigent) Tijdlus Flora (aartsengel)

Het kasteel van de kosmos omvat 3 korte tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen dus een overkoepelend verhaal.

KASTEEL van de KOSMOS
Als mens kunnen we veel wijsheid verwerven, maar we zullen nooit alwetend worden. Daarom komt iedereen telkens opnieuw voor raadsels te staan en beseffen we, als het goed is, de nietigheid van ons bestaan. We zijn een pion in een groter spel dat we niet kunnen bevatten. En als we niet begrijpen wat er in ons leven gebeurt, hebben we dikwijls problemen met de zingeving van het bestaan. Om de weg uit het donker te vinden, hebben we licht nodig! In deze tijdsperiode kun je zicht krijgen op de hogere werkelijkheid waar je onderdeel van bent. Hiervoor is het nodig om je open te stellen voor kosmische kennis, die zich meestal uit in intuïtieve waarheid. Door je hiermee te verbinden, kunnen oneindige liefde, wijsheid en sereniteit in je leven stromen.

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van de kosmos worden we gevoed door de goud-gele straal. Kom tot zelfonderzoek en laat verlichting toe, zoals Lord Lanto dat doet. 


Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.