Top
Kasteel van visie
Je open stellen voor belangrijke veranderingen
Periode: 21 augustus 2020 - 28 september 2020
Mijn inzicht: ik laat los wat niet meer dient en werk aan een nieuwe toekomst

Mijn scheppingskracht: ik denk en leef vanuit visie omdat dit de basis vormt van doelgericht handelen

Tijdlus Ben (profeet) Tijdlus Chicchan (kunstenaar) Tijdlus Etznab (meester)

Het kasteel van visie omvat 3 korte tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen dus een overkoepelend verhaal.


KASTEEL van VISIE
Het leven is een stroom. Alles is voortdurend in beweging. Het is aan ons om soepel mee te bewegen, maar hoe doen we dat? Het vraagt om een sterke wil om routines te doorbreken. Processen van verandering komen altijd onverwacht en zijn in eerste instantie meestal ongewenst. Veranderingen schudden ons door elkaar. Wat geeft nog houvast? We vinden de constante factor in ons hart! Waar verlangen we werkelijk naar? Zorg er in deze periode voor dat je jezelf niet in de weg staat! Vernieuw je waarden en overtuigingen als dat nodig is!

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van visie worden we gevoed door de roze straal. Toon liefde, zuiverheid en schoonheid in je daden en werken, zoals Paul de Venetiaan dat doet. 


Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.