Top
Kasteel van zorg
Zorg hebben voor de noden om je heen
Periode: 25 april - 2 juni 2020

Mijn inzicht: ik stem af op de wereld om me heen en voel aan wat ik mag inbrengen

Mijn scheppingskracht: ik richt me op de basis van het leven en vind manieren om het goede te behouden of te herstellen


Tijdlus Imix (moeder) Tijdlus Ix (tovenaar) Tijdlus Cimi (hulpverlener)

Het kasteel van zorg omvat 3 korte tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen dus een overkoepelend verhaal.

KASTEEL van ZORG
Het doel van het leven is soms helder en klaar. Wat gebeurt er met jou, wanneer je wordt geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan? Wat doe jij als je merkt dat iets of iemand je werkelijk nodig heeft? Nadenken is meestal overbodig, je weet gewoon wat je moet doen. Dit is de manier waarop het universum ons op het spoor van ons levenspad zet! We worden aangeroepen om in actie te komen, pas later gaan we ontdekken wat het ons zelf brengt. Kijk in deze periode goed om je heen en verbind je met datgene wat jouw zorg nodig heeft!

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van zorg worden we gevoed door de witte straal. Breng hoop, discipline en vreugde, zoals Serapis Bey dat doet. 


Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.