Top
Tijdlus Ben (profeet)
De tijd vooruit zijn

Periode: 21 augustus - 2 september 2020


De wereld is altijd in beweging. Daarom blijft het oude nooit bestaan en is er voortdurend behoefte aan vernieuwing. Dit geldt zowel voor de wereld om ons heen als ook voor onszelf. In deze tijdlus mogen we ons open stellen voor de vernieuwing die nodig is! Met creativiteit kunnen we anders tegen zaken aankijken. Een nieuwe visie geeft kansen om (lang bestaande) tegenstellingen te overbruggen. Het manifesteren van vernieuwing vraagt meestal om veel inzet, vertrouwen en doorzettingsvermogen. In deze tijdlus krijg je de moed om op pad te gaan en ben je eerder bereid om ruimte te maken voor wat het leven van je vraagt!

Ben
  • We beleven momenteel de magische tijdlus van Ben.
  • Herken jij de thema's van Ben in jouw dagelijkse leven?
  • Ben heeft vele gezichten en diepere lagen.
  • Jij trilt mee op de laag die aansluit bij jouw ontwikkeling
  • Ontdek wat Ben voor jou betekent!

Kracht: klik hier om te lezen hoe Ben jou kan ondersteunen in deze periode
Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar de volgende tijdlus te gaan.

Klik hier om terug te keren naar de vorige tijdlus.

Klik hier voor het overzicht van alle tijdlussen.