Top
Tijdlus Cimi (hulpverlener)
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan

Periode: 21 mei - 2 juni 2020


Voor alles is een tijd van komen en gaan. In deze tijdlus mogen we in dankbaarheid loslaten wat is volbracht en mogen we in blijdschap begroeten wat zich aandient. Door los te laten, creëren we ruimte voor nieuwe ervaringen. Het leven kan daarom niet zonder de dood. De dood is een fase in de cyclus van het leven die nieuwe groei en ontwikkeling mogelijk maakt. Het is zaak om met realiteitszin terug te kijken en te beseffen wat het leven heeft gebracht. Kun je zien welke groei mogelijk is gemaakt? Door met waardigheid te kijken hoe het leven zich ontvouwt, maak je je klaar voor het nieuwe!

Cimi
  • We beleven momenteel de magische tijdlus van Cimi.
  • Herken jij de thema's van Cimi in jouw dagelijkse leven?
  • Cimi heeft vele gezichten en diepere lagen.
  • Jij trilt mee op de laag die aansluit bij jouw ontwikkeling
  • Ontdek wat Cimi voor jou betekent!

Kracht: klik hier om te lezen hoe Cimi jou kan ondersteunen in deze periode
Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar de volgende tijdlus te gaan.

Klik hier om terug te keren naar de vorige tijdlus.

Klik hier voor het overzicht van alle tijdlussen.